Regulamin

Wszystkie treści publikowane na mojej stronie Internetowej są chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie ich w całości, czy we fragmentach bez mojej pisemnej zgody jest niedozwolone. Wykorzystujący ponosi w całości konsekwencje prawne ich wykorzystania. Legalną licencję na wybrane fotografie można ode mnie uzyskać na podstawie zawarcia ze mną odpowiedniej pisemnej umowy.

Za zamieszczanie na moich stronach internetowych wpisów i treści przez osoby trzecie, do tego nieupoważnione, nie odpowiadam.
Jak i nie ponoszę odpowiedzialności za treści oraz zawartość stron, do których linki zamieszczone są na moich stronach.