WYBRANE - poezja Mateusza Bruckiego

Literatura to melodia słów, pejzaże znaczeń, synteza wszystkich dziedzin sztuki. Może dlatego pierwszym projektem zrealizowanym przez Fundację OKO-LICE KULTURY jest tomik poezji dopełnionej nastrojową fotografią.

Wiersze Mateusza Bruckiego są jak wyszukane kryształki skrzętnie nanizane na złotą nić. Oprawione w miękkość barw i światła obrazów tworzą kolekcję nieprzebranych w swym bogactwie klejnotów, z których nie wolno ani słowa uronić. Jego teksty, osadzone w szerokim kontekście kulturowym, wciąż zaskakują i wabią, pozwalają za każdym razem odkrywać się na nowo.

Fundacja OKO-LICE KULTURY prowadzi działalność o rozległym spektrum. Powstała nie tylko w celu wspierania działalności artystycznej, ale także m.in. kulturalnej, naukowej, oświatowej i krajoznawczo-turystycznej. Pomaga w realizacji projektów poprzez stypendia, publikacje i promocję wszystkim, którzy mają powołanie, talent i pragnienie, by dzielić się swym dorobkiem z szerszą publicznością.

Beata z Eichów Grabanowa i Roman Żygowski

Tematyka galerii: